Rozšíření nové a podpora stávající nabídky 
dalšího vzdělávání v regionu Sušice a Boru

Záměrem projektu je podpora a rozšíření kvalifikace a kompetencí lektorů dalšího vzdělávání a vytvoření nových potřebných a kvalitních vzdělávacích materiálů.

Cílem projektu je formou e-learningů vzdělávat lektory v oblasti podnikání, ICT a digitální fotografie. Zároveň budou vytvořeny nové vzdělávací materiály, které se stanou oporou pro výuku v kurzech dalšího vzdělávání v oblasti autodopravy, podnikání, ICT a digitální fotografie.

Veškeré informace k projektu najdete na stránkách: http://www.opvk.agakcent.cz/