O nás


Společnost AgAkcent, s. r. o, působí ve venkovském prostoru Plzeňského kraje od roku 1998. Její činnost je od prvopočátku zaměřena na obnovu a rozvoj venkova. Nejdříve při zakládání mikroregionů a tvorbě strategických rozvojových dokumentů sdružení obcí. Později při přípravě žádostí o finanční podporu z programů PHARE a SAPARD. Důležitou součástí je vzdělávání pracovníků veřejné správy,pomoc při získávání finančních zdrojů z různých programů, propagační a publikační činnost pro obce a mikroregiony zaměřená na podporu cestovního ruchu a venkovské turistiky, navrhování nových turistických tras a naučných stezek včetně značení a doprovodného informačního systému v Pošumaví a v Českém lese. Společnost se také aktivně podílela na vzniku místních akčních skupin Pošumaví a Český les. V uplynulém období 2007 - 13 zpracovala pro obce a další žadatele desítky úspěšných žádostí o dotaci z evropských fondů a řadu z nich sama realizovala.

Od roku 2014 je našim cílem připravit obce a další potencionální žadatele na získání finanční podpory v novém plánovacím období 2014 - 2020. Zejména menším obcím pomáháme zpracovat základní podklad pro případnou žádost o dotaci – Program rozvoje obce – a pro sdružení obcí Strategie rozvoje mikroregionu.

Společnost AgAkcent má sídlo v Klatovech a pobočky ve Kdyni a v Boru.